CHÓR MĘSKI "PIAST"

Zarejestrowany jest 1920 roku. Wówczas był on chórem mieszanym i liczył 57 członków. Po przerwie spowodowanej wojną wznowił swoją działalność w 1947 roku. Rok później, w styczniu, Chór Piast został zarejestrowany w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Oddziale Śląskim. Największa liczebność chórzystów przypadła na lata 60-te, kiedy, za sprawą ówczesnego prezesa Eugeniusza Letkiewicza, w chórze aktywnie działała lokalna młodzież. Od 1964 roku chórem kierował Henryk Kasza, dyrygent okręgowy PZChiO. W 1966 Piast nagrał audycje dla Polskiego Radia. W 1969 roku prezesem został Antonii Dziewior, a dyrygentem Marian Block. W latach 1970-1981 dyrygenci zmienili się dwukrotnie. Najpierw objął to stanowisko Paweł Mitręga, kapelmistrz orkiestry kopalni „Julian”, a w 1979 roku Stanisław Dziewior (dziś profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach). W 1981 roku funkcję dyrygenta objął ponownie Marian Block, którą pełnił aż do swojej śmierci w 2000 roku. Chór brał czynny udział w wieku wydarzeniach. W latach1972-73 uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu w Kraśniaku. W 1983-85 oraz w 1994-97 uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. W 1999 roku Chór Piast otrzymał własny sztandar ufundowany przez Burmistrza i Radę Miejską Miasteczka Śląskiego. Od roku 2000 kilkakrotnie zmieniali się dyrygenci chóru. Byli to: Stanisław Dziewior, Beata Klaus, Mirosław Jupowicz, Wioletta Lis. Od września 2007 roku chór prowadzi Oliwia Bentkowska.
Obecnie chór działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Chór Piast aktywnie udziela się w parafii w Żyglinie, jest też gospodarzem licznych koncertów Maryjnych oraz kolędowych. Do aktualnych sukcesów chóru, który obecnie liczy 23 osoby, należą: zdobycie dwukrotnie III miejsca na VI i VII Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tarnowskich Górach (2007 i 2009 rok), w 2010 roku, na 90-lecie zespołu, chór nagrał i wydał płytę „Żyglińskie kolędowanie”. Chór Piast wykonuje pieśni kościelne oraz świeckie.

 

data/2016 piast.JPG

Fot. Jubileusz 95-lecia Chóru Męskiego "Piast" (07.11.2015 r.)

wróć na górę