Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek

Według podań najstarszych mieszkańców na terenie Żyglina i Żyglinka w okresie przedwojennym istniały dwie orkiestry dęte: oddzielnie w Żyglinie i Żyglinku.
W Żyglinie orkiestra prowadzona była przez dwóch braci Edwarda i Karola Gzell, którzy byli kawalerami i prowadzili własną kuźnię, zaś w Żyglinku orkiestrę dętą prowadził Ignacy Strzyż.
Po śmierci braci Gzell w Żyglnie orkiestrę przejął i prowadził Franciszek Ogrodnik, a w Żyglinku Karol Hajzyk. Po śmierci kapelmistrza Franciszka Ogrodnika (jest to już stan powojenny) orkiestra zostaje połączona zaś jej kapelmistrzem zostaje Karol Hajzyk. W tym to okresie z orkiestrą współpracuje Wilhelm Urbańczyk, późniejszy organista parafii żyglińskiej.
W latach pięćdziesiątych orkiestrę przejmuje i prowadzi nowy kapelmistrz w osobie Pawła Gomolucha, który równocześnie zajmuje się szkoleniem młodych muzyków wraz ze swoim bratem Józefem Gomoluchem oraz umuzykalnioną rodziną Gwoździów, tj rodzeństwem Albertem i Jerzym.
Dzięki powstaniu ówczesnych orkiestr tradycja muzykowania w Żyglinie i Żyglinku utrzymała się od pokoleń do dnia dzisiejszego, a do rodzin z długoletnim okresem muzykowania należy zaliczyć takie rodziny takie jak:
rodzinę kapelmistrza Pawła Gomolucha z synami Rajnholdem, Eugeniuszem i Jerzym, zięciem Antonim Dziewior, wnukami: Stanisławem i Alojzem Dziewior, Januszem Gomoluch i prawnukami: Adamem i Anną Dziewior; należy podkreślić, iż wnuk Stanisław Dziewior ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K. Szymańskiego w Katowicach w klasie trąbki doc. A. Miczki w roku 1983, jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, a jego podstawowym nurtem działalności artystycznej jest praca w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z którą związany jest od 1980 r. pełniąc obecnie funkcję trębacza solisty oraz kierownika grupy trąbek; rodzinę Józefa Gomoluch (brat Pawła) z synami Tadeuszem i Alfonsem, zięciem Rajmundem Dziwis oraz wnukami: Mirosławem, Dariuszem i Grzegorzem. W latach osiemdziesiątych kapelmistrzem orkiestry dętej zostaje Rajmund Dziwis, który z doświadczeniem zdobytym od swoich poprzedników z wielkim zaangażowaniem poświęca się sprawie dalszego prowadzenia orkiestry; jego kadencja trwa do roku 1992, w którym to czasie z powodu choroby zmuszony był do złożenia rezygnacji z powierzonej mu funkcji; rodzinę Jerzego Gwóźdź z synami: Erykiem i Alfonsem, w której syn Eryk jest jednym z najstarszych i aktywnych członków orkiestry oraz Józef Skórek, który jest wnukiem brata Jerzego Gwóżdź. Józef Skórek jest wychowankiem Szkoły Muzycznej im. Chopina w Bytomiu w klasie klarnetu prof. Pawła Roczka; rodzinę Wylężek, w której ojciec Alojzy wraz z synem Markiem są długoletnimi członkami chóru męskiego „Piast”, a synowie Paweł i Piotr członkami orkiestry; ukończyli oni Akademię Muzyczną im. K. Szymańskiego w Katowicach; obecnie Piotr współpracuje z Filharmonią Muzyczną w Zabrzu oraz jest nauczycielem w Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach, zaś jego brat Paweł jest nauczycielem zarówno Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, jak i w Chorzowie.
W latach 1999 – 2000 został ogłoszony nabór do orkiestry i pod fachowym okiem długoletnich muzyków ówczesnego kapelmistrza Wilhelma Urbańczyka (kapelmistrz – trąbka/kornet/hornia), Wilhelma Pella (puzon, bas) i Alojzego Młynek (tenor) wyszkoleni zostali obecni członkowie Naszej orkiestry.
Od listopada 2011 roku orkiestra parafialna zmieniła nazwę na „Orkiestrę Dętą Dzielnicy Żyglin – Żyglinek”, a jej kapelmistrzem został Józef Skórek (lata 2011-2012).
Obecnie orkiestra funkcjonuje pod kuratelą Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, a dyrygentem jest Mateusz Kisielnicki.


Źródło tekstu: facebook.com/odziz


data/ODDZZ.jpg

Fot. Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek

wróć na górę