ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY BRYNICA

Zespół regionalny, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Powstał w 1981 roku. Założycielką i długoletnim prezesem zespołu była Helena Nowak. Nie tylko założyła zespół, ale wraz z innymi paniami kolekcjonowała stare pieśni i przyśpiewki brynickie by stworzyć nietypowy klimat zespołu. Obecnie prezesem Bynicy jest Barbara Fischer, natomiast za stronę artystyczną odpowiada Teresa Urbańczyk-Gomoluch.
Brynica to zespół mieszany, wielopokoleniowy. Charakteryzuje się nie tylko swoim oryginalnym strojem, ale również repertuarem. Zespół folklorystyczny wyróżniają także obrzędy artystyczne takie jak „Śląskie wesele”, „Marzaniok”, „Goik” itp. Kultywuje tradycje, pieśni i tańce śląskie. Zespół folklorystyczny Brynica bierze aktywny udział w różnorodnych imprezach, przeglądach folklorystycznych, mszach świętych, tradycyjnych pochodach i lokalnych uroczystościach. 

wróć na górę