Facebook

Informacja dla osób zapisujących się na zajęcia sztuki medytacji organizowane przez MOK w dniu 19.07.2020 r.

10 lipca 2020, dodane przez: Dyrektor MOK Informacja  dla osób zapisujących się na zajęcia sztuki medytacji  organizowane przez MOK w dniu 19.07.2020 r.
grafika do wpisu: Informacja  dla osób zapisujących się na zajęcia sztuki medytacji  organizowane przez MOK w dniu 19.07.2020 r.

Środki bezpieczeństwa


Aby zajęcia były maksymalnie bezpieczne, prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń: 
1. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona – obowiązują wcześniejsze rezerwacje (promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl)
2. Zachowuj 1,5 m odległości pomiędzy matami
3. Na zajęciach obowiązuje posiadanie własnej maty 
4. Przyjdź od razu w stroju sportowym gdyż na terenie zajęć nie będzie możliwości przebrania się
5. Przyjdź nie wcześniej niż ok. 5 minut przed zajęciami, tak żeby ograniczyć kontakt z innymi uczestnikami do minimum
6. Po zakończeniu zajęć prosimy o jak najszybsze opuszczenie miejsca ćwiczeń 
7. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu, kataru lub innych objawów chorobowych należy pozostać w domu i nie przychodzić na zajęcia
8. Przed wejściem na teren zajęć obowiązkowo zdezynfekuj ręce dostępnym środkiem na bazie alkoholu

Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

a) administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim z siedzibą przy ulicy Srebrnej 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
b) z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez  e-mail: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
c) celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie zajęć sztuki medytacji na wolnym powietrzu oraz kontaktowanie się w tej sprawie z zapisanymi na zajęcia osobami
d) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 roku (RODO)
podanie danych jest dobrowolne jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach sztuki medytacji
e) podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z przeprowadzeniem zajęć sztuki medytacji oraz przechowywane przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych
f) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: dane podstawowe (w celu identyfikacji), dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną)
g) dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu oraz prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia
h) może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie