Facebook

Zespoły

ORKIESTRA REPREZENTACYJNA GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie pod obecną nazwą działa od listopada 2012 roku. W jej skład liczący 35 osób wchodzą w większości muzycy ze wszystkich dzielnic Miasteczka Śląskiego, w których to muzyka orkiestrowa jest nieodłącznym elementem życia i tradycją już od ponad 100 lat. Obecnym Dyrygentem pełnym pasji, zaangażowania i charyzmy jest Artur Kulka, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu, współpracujący również Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonią Ślaską, Filharmonią Zabrzańską, Operą Śląską. Orkiestra w swoim repertuarze posiada utwory tradycyjne, klasyczne oraz rozrywkowe. Dzieląc się swoją pasją łączymy pokolenia zarówno muzyków jak i naszych słuchaczy.

 

ORKIESTRA DĘTA DZIELNICY ŻYGLIN I ŻYGLINEK

Według podań najstarszych mieszkańców na terenie Żyglina i Żyglinka w okresie przedwojennym istniały dwie orkiestry dęte: oddzielnie w Żyglinie i Żyglinku.
W Żyglinie orkiestra prowadzona była przez dwóch braci Edwarda i Karola Gzell, którzy byli kawalerami i prowadzili własną kuźnię, zaś w Żyglinku orkiestrę dętą prowadził Ignacy Strzyż.
Po śmierci braci Gzell w Żyglnie orkiestrę przejął i prowadził Franciszek Ogrodnik, a w Żyglinku Karol Hajzyk. Po śmierci kapelmistrza Franciszka Ogrodnika (jest to już stan powojenny) orkiestra zostaje połączona zaś jej kapelmistrzem zostaje Karol Hajzyk. W tym to okresie z orkiestrą współpracuje Wilhelm Urbańczyk, późniejszy organista parafii żyglińskiej.
W latach pięćdziesiątych orkiestrę przejmuje i prowadzi nowy kapelmistrz w osobie Pawła Gomolucha, który równocześnie zajmuje się szkoleniem młodych muzyków wraz ze swoim bratem Józefem Gomoluchem oraz umuzykalnioną rodziną Gwoździów, tj rodzeństwem Albertem i Jerzym.
Dzięki powstaniu ówczesnych orkiestr tradycja muzykowania w Żyglinie i Żyglinku utrzymała się od pokoleń do dnia dzisiejszego, a do rodzin z długoletnim okresem muzykowania należy zaliczyć takie rodziny takie jak:
rodzinę kapelmistrza Pawła Gomolucha z synami Rajnholdem, Eugeniuszem i Jerzym, zięciem Antonim Dziewior, wnukami: Stanisławem i Alojzem Dziewior, Januszem Gomoluch i prawnukami: Adamem i Anną Dziewior; należy podkreślić, iż wnuk Stanisław Dziewior ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K. Szymańskiego w Katowicach w klasie trąbki doc. A. Miczki w roku 1983, jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, a jego podstawowym nurtem działalności artystycznej jest praca w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z którą związany jest od 1980 r. pełniąc obecnie funkcję trębacza solisty oraz kierownika grupy trąbek; rodzinę Józefa Gomoluch (brat Pawła) z synami Tadeuszem i Alfonsem, zięciem Rajmundem Dziwis oraz wnukami: Mirosławem, Dariuszem i Grzegorzem. W latach osiemdziesiątych kapelmistrzem orkiestry dętej zostaje Rajmund Dziwis, który z doświadczeniem zdobytym od swoich poprzedników z wielkim zaangażowaniem poświęca się sprawie dalszego prowadzenia orkiestry; jego kadencja trwa do roku 1992, w którym to czasie z powodu choroby zmuszony był do złożenia rezygnacji z powierzonej mu funkcji; rodzinę Jerzego Gwóźdź z synami: Erykiem i Alfonsem, w której syn Eryk jest jednym z najstarszych i aktywnych członków orkiestry oraz Józef Skórek, który jest wnukiem brata Jerzego Gwóżdź. Józef Skórek jest wychowankiem Szkoły Muzycznej im. Chopina w Bytomiu w klasie klarnetu prof. Pawła Roczka; rodzinę Wylężek, w której ojciec Alojzy wraz z synem Markiem są długoletnimi członkami chóru męskiego „Piast”, a synowie Paweł i Piotr członkami orkiestry; ukończyli oni Akademię Muzyczną im. K. Szymańskiego w Katowicach; obecnie Piotr współpracuje z Filharmonią Muzyczną w Zabrzu oraz jest nauczycielem w Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach, zaś jego brat Paweł jest nauczycielem zarówno Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, jak i w Chorzowie.
W latach 1999 – 2000 został ogłoszony nabór do orkiestry i pod fachowym okiem długoletnich muzyków ówczesnego kapelmistrza Wilhelma Urbańczyka (kapelmistrz – trąbka/kornet/hornia), Wilhelma Pella (puzon, bas) i Alojzego Młynek (tenor) wyszkoleni zostali obecni członkowie Naszej orkiestry.
Od listopada 2011 roku orkiestra parafialna zmieniła nazwę na „Orkiestrę Dętą Dzielnicy Żyglin – Żyglinek”, a jej kapelmistrzem został Józef Skórek (lata 2011-2012).
Obecnie orkiestra funkcjonuje pod kuratelą Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, a dyrygentem jest Mateusz Kisielnicki.

 

CHÓR MIESZANY "SIENKIEWICZ"

Bez pieśni nie ma narodu – nie ma przyszłości. (…) Ją pielęgnować, by kwitła wspanialej i uszlachetniała coraz liczniejsze szeregi jest świętem naszym obowiązkiem” – taką adnotację można znaleźć we wstępie do kroniki Towarzystwa Śpiewaczego „Sienkiewicz” w Miasteczku Śląskim. Chór powstał w listopadzie 1919 roku z inicjatywy miejscowej społeczności. We wrześniu 1920 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców Miasteczka. Chór Sienkiewicz należy do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, oraz Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Występuje nie tylko lokalnie, koncertuje też w kraju i za granicą. W repertuarze chóru znajdują się pieśni kościelne, świeckie, śląskie pieśni ludowe a także piosenki biesiadne. Wynika to z faktu, iż chór bierze czynny udział w licznych uroczystościach lokalnych oraz kościelnych, występuje na koncertach kolędowych i Maryjnych, wieczorach pieśni czy spotkaniach biesiadnych.
Sienkiewicz jest laureatem licznych wyróżnień, m.in. Złotej (1975 roku) oraz Złotej z Wieńcem Laurowym (1984 rok) Odznaki PZChiO, oraz Złotej Odznaki z Wieńcem Laurowym ŚZChiO (2010 rok). W kwietniu 2010 roku chór otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także Medal 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Chórzyści cenią sobie równie wysoko inne wyróżnienia, m.in. uczestnictwo w uroczystościach związanych z pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny (czerwiec 1983 Katowice, oraz czerwiec 1999 Gliwice), a także udział w koncercie z okazji Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr w Licheniu, w 2005 roku.
Chór działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.

 

CHÓR MĘSKI "PIAST"

Zarejestrowany jest 1920 roku. Wówczas był on chórem mieszanym i liczył 57 członków. Po przerwie spowodowanej wojną wznowił swoją działalność w 1947 roku. Rok później, w styczniu, Chór Piast został zarejestrowany w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Oddziale Śląskim. Największa liczebność chórzystów przypadła na lata 60-te, kiedy, za sprawą ówczesnego prezesa Eugeniusza Letkiewicza, w chórze aktywnie działała lokalna młodzież. Od 1964 roku chórem kierował Henryk Kasza, dyrygent okręgowy PZChiO. W 1966 Piast nagrał audycje dla Polskiego Radia. W 1969 roku prezesem został Antonii Dziewior, a dyrygentem Marian Block. W latach 1970-1981 dyrygenci zmienili się dwukrotnie. Najpierw objął to stanowisko Paweł Mitręga, kapelmistrz orkiestry kopalni „Julian”, a w 1979 roku Stanisław Dziewior (dziś profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach). W 1981 roku funkcję dyrygenta objął ponownie Marian Block, którą pełnił aż do swojej śmierci w 2000 roku. Chór brał czynny udział w wieku wydarzeniach. W latach1972-73 uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu w Kraśniaku. W 1983-85 oraz w 1994-97 uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. W 1999 roku Chór Piast otrzymał własny sztandar ufundowany przez Burmistrza i Radę Miejską Miasteczka Śląskiego. Od roku 2000 kilkakrotnie zmieniali się dyrygenci chóru. Byli to: Stanisław Dziewior, Beata Klaus, Mirosław Jupowicz, Wioletta Lis. Od września 2007 roku chór prowadzi Oliwia Bentkowska.
Obecnie chór działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Chór Piast aktywnie udziela się w parafii w Żyglinie, jest też gospodarzem licznych koncertów Maryjnych oraz kolędowych. Do aktualnych sukcesów chóru, który obecnie liczy 23 osoby, należą: zdobycie dwukrotnie III miejsca na VI i VII Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tarnowskich Górach (2007 i 2009 rok), w 2020 roku, na 100-lecie zespołu, chór nagrał i wydał płytę „Żyglińskie kolędowanie”. Chór Piast wykonuje pieśni kościelne oraz świeckie.

 

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "BRYNICA"

Zespół regionalny, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Powstał w 1981 roku. Założycielką i długoletnim prezesem zespołu była Helena Nowak. Nie tylko założyła zespół, ale wraz z innymi paniami kolekcjonowała stare pieśni i przyśpiewki brynickie by stworzyć nietypowy klimat zespołu. Obecnie prezesem Bynicy jest Barbara Fischer, natomiast za stronę artystyczną odpowiada Teresa Urbańczyk-Gomoluch.
Brynica to zespół mieszany, wielopokoleniowy. Charakteryzuje się nie tylko swoim oryginalnym strojem, ale również repertuarem. Zespół folklorystyczny wyróżniają także obrzędy artystyczne takie jak „Śląskie wesele”, „Marzaniok”, „Goik” itp. Kultywuje tradycje, pieśni i tańce śląskie. Zespół folklorystyczny Brynica bierze aktywny udział w różnorodnych imprezach, przeglądach folklorystycznych, mszach świętych, tradycyjnych pochodach i lokalnych uroczystościach. 

 

 

 

ZESPOŁY DZIECIĘCE

 • Zespół wokalno-taneczny „Groszki” instruktor: Barbara Bentkowska
  Zespół powstał w 1990 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Żyglinie z inicjatywy nauczycielki muzyki pani Barbary Bentkowskiej. Od 2000 roku grupa działa pod kuratelą Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Od tego samego roku „Groszki” należą do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zespół dziecięcy „Groszki” koncertuje w szkołach, bibliotekach, przedszkolach, podczas akademii, festynów i mszy świętych. Swoimi występami „Groszki” wspierają imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy Żyglin-Żyglinek, oraz Fundację na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. Osiągnięcia zespołu z ostatnich lat, to m.in. zajęcie w 2005 roku I miejsca w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie (kategoria soliści 15 do 20 lat), czy II i III miejsca na Wojewódzkich Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w latach 2005-2010.
 • Zespół taneczny „Smerfy 1” instruktor: Alicja Kowaluk

  Zespół powstał w 1996 roku. Skupia dzieci w wieku 6 – 8 lat. Początkowo była to jedna grupa, ale liczba uczestników stale rosła, więc została utworzona grupa Smerfy 2. Zespół bierze udział w wielu imprezach organizowanych przez MOK. Uczestniczy również w konkursach i przeglądach tanecznych. Do sukcesów zaliczyć można m.in.: II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Disco w Lublińcu oraz wyróżnienie 1 stopnia na Festiwalu Tańca Arabeska w Radzionkowie. Zespół występował również z artystami sceny ślaskiej m.in.: Bernadetą Kowalską oraz Jackiem Silskim. Grupa brała udział w teledysku nakręconym przez nich. Z Jackiem Silskim Smerfy wystąpiły na koncercie z okazji Dnia Matki w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu transmitowanym przez TVP 3.Obecny zespół skupia już nowe tancerki – są to dzieci w wieku 8 – 10 lat.

 

 • Zespół taneczny „Smerfy II” instruktor: Alicja Kowaluk

  Smerfy II to grupa reprezentująca ośrodek w wielu konkursach – (powiatowych i ogólnopolskich), festiwalach tanecznych, koncertach charytatywnych oraz różnorodnych imprezach odbywających się na terenie gminy, jak i poza nią. Do największych sukcesów zespołu należą :wyróżnienia I, II i III stopnia na Festiwalach Tanecznych Arabeska w Radzionkowie, I, II i III miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Disco w Lublińcu, wyróżnienia II i III stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Róża” w Sosnowcu, I i II miejsca na Powiatowym Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży Szkolnej w „Jordanie” w Tarnowskich Górach, II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Zatorze, III miejsce i wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Chearleaders w Sosnowcu, III miejsce na Konkursie Tańca Freestyle w Katowicach – Koszutce, Wyróżnienia na Gali Tanecznej w Tąpkowicach.

 

 • Zespół taneczny „Krasnoludki” instruktor: Alicja Kowaluk

  Grupa działa od 1999 roku. Skupia najmłodsze dzieci w wieku 3-6 lat. Są one ozdobą wszystkich występów w których biorą udział : festyny, koncerty z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, Dni Miasta. Krasnoludki obok innych zespołów biorą udział w rewiach tanecznych przygotowywanych co roku przez instruktora. Były to już m.in.: „Kopciuszek”, „Brzydkie Kaczątko”, „Królewna Śniegu”, „Królewna Śnieżka”, „Mała Syrenka”, „Alicja w Krainie czarów”, „Calineczka”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. W obecnym roku szkolnym do zespołu należy 16 osób.

 

 • Zespół taneczny „Crazy I” instruktor: Alicja Kowaluk

  Grupa „Crazy” powstała w 1996 roku i po pewnym czasie podzieliła się na 3 mniejsze zespoły. Crazy I bierze udział w licznych koncertach, festiwalach, przeglądach i konkursach tanecznych. Jest to grupa reprezentacyjna, która osiągnęła największe sukcesy spośród wszystkich grup. Odniosła sukcesy nawet na szczeblu międzynarodowym : II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Żorach oraz nominacja na 42 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej oraz Brązową Jodłę na 42 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Inne większe osiągnięcia to : Grand Prix na Festiwalu Tańca w Zatorze, I i II miejsca na Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej ”Jordan” w Tarnowskich Górach, I, II i III miejsca na Konkursach Tańca Disco w Lublińcu oraz wyróżnienia I, II, III stopnia na Festiwalach Tanecznych „Arabeska” w Radzionkowie, na Festiwalu Tańca w Świętochłowicach, na Festiwalu Tańca „Róża” w Sosnowcu, na Otwartych Mistrzostwach Sosnowca Zespołów Tanecznych i Cheerleader's, na Turnieju Tańca Freestyle w Katowicach w MDK „Koszutka”, wyróżnienie oraz III miejsce ( Brązowy Laureat) na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Małogoszczy, wyróżnienie w Ogólnopolskim Tanecznym Grand Prix Polski w Brzegu, wyróżnienia na Gali Tanecznej w Tąpkowicach. Spośród członków zespołu wyłoniony został duet, który w swoich kategoriach również odniósł ogromne sukcesy : na przestrzeni jednego roku szkolnego zdobył I miejsce na XIX Konkursie Tańca w Świętochłowicach oraz nominacja na Festiwal Word Street, wyróżnienie specjalne na III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Viverso” w Rybniku, I miejsce na Festiwalu Tańca w Zatorze, wyróżnienie II stopnia na Gali Tanecznej w Tąpkowicach, I miejsce ( złote medale)na Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym w Żorach. Crazy 1 brał udział w nakręcaniu teledysku z Bernadetą Kowalska i Jackiem Silskim, występował w koncercie TVP 3 z okazji Dnia Matki w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, na Dniach Miasta : Miasteczka Śląskiego, Piekar, Kalet,Bytomia, Rajczy, na Gwarkach w Tarnowskich Górach. Koncertował w imprezach charytatywnych m.in. w Rusinowicach, w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, w szkołach m.in. w Bytomiu, Wleniu, Miasteczku, Żyglinie, Zabrzu, w festynach gminnych i powiatowych. Grupa uczestniczyła we wszystkich spektaklach przygotowywanych przez instruktorkę i wszystkich koncertach z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, z okazji Mikołaja, WOŚP, na otwarciu obiektów sportowych „Orlik” w Miasteczku i Żyglinie, w dożynkach itp. Obecnie grupa jest w przebudowie. Najstarsi tancerze zakończyli swój udział w zespole. Nowe dziewczęta nabywają umiejętności i ogłady scenicznej aby zespół nadal mógł odnosić sukcesy. Obecnie należą do zespołu dziewczęta w wieku 13-15 lat.

 • Zespół taneczny „Crazy Young”: instruktor Alicja Kowaluk

  Zespół powstał w 2015 roku. Należały do niego byłe tancerki grupy Smerfy II. Zespół pod swoją nową nazwą wywalczył wyróżnienia na Festiwalu Tańca Freestyle w Katowicach – Koszutce, 1 miejsce na Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich Górach, 3 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Disco w Lublińcu, wziął udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Małogoszczy. Tak jak Crazy 1 tak i Crazy Young jest grupą reprezentującą MOK w największej ilości koncertów. Do zespołu należą dzieci w wieku 9 – 11 lat, które kontynuują naukę tańca.

 

 • Zespół Taneczny „Minionki” instruktor: Alicja Kowaluk

  Zespół powstał w 2015 roku w nowo otwartej Filii Moku w Żyglinie. Należy do niego 12 dziewcząt w wieku 10 – 14 lat. W pierwszych swoich konkursach zespół zdobył II miejsce w Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Jordanie w Tarnowskich Górach oraz wyróżnienie III stopnia na Gali Tanecznej w Tąpkowicach. Wziął już udział w licznych festynach i koncertach na terenie gminy.

 

 • Zespół taneczny Gumisie 1 instruktor Alicja Kowaluk

  Zespół podobnie jak Minionki działa w Filii Moku w Żyglinie od 2015 roku. Zdobył wyróżnienie II stopnia na Gali Tanecznej w Tąpkowicach, wziął udział w Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich Górach. Wystąpił już na Dniach Miasteczka i Festynach m.in. Rady Dzielnicy Żyglin – Żyglinek, z okazji Dnia Dziecka, na festynie parafialnym, na festynie organizowanym przez Koło AA „Itaka” i innych imprezach na terenie ośrodka i gminy.Do zespołu należą dzieci w wieku 7 – 10 lat.

 • Zespół taneczny Gumisie 2 instruktor Alicja Kowaluk

  Zespół powstał w październiku 2017 roku. Skupia dzieci w wieku 3-5 lat i działa w Filii MOK-u w Żyglinie. Pierwszy występ już za niedługo.