Facebook

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim www.mok.miasteczko-slaskie.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oświadcza, że respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki gminy Miasteczko Śląskie. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.mok.miasteczko-slaskie.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim za treść docelowej strony www.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi portal www.mok.miasteczko-slaskie.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.mok.miasteczko-slaskie.pl

Mechanizm Cookies
Serwis Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim www.mok.miasteczko-slaskie.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim www.mok.miasteczko-slaskie.pl

W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji o plikach cookie, odsyłamy do specjalnego serwisu, który w bardzo dokładny sposób pokazuje i opisuje na czym polega korzystanie z plików cookie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: admin@miasteczko-slaskie.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.miasteczko-slaskie.pl

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.mok.miasteczko-slaskie.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.