Facebook

Konkurs "Korona na Orszak Trzech Króli"

8 grudnia 2022, dodane przez: Dyrektor MOK Konkurs "Korona na Orszak Trzech Króli"
grafika do wpisu: Konkurs "Korona na Orszak Trzech Króli"

REGULAMIN Konkursu  „ Korona na Orszak Trzech Króli”

Organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
Przedmiot konkursu:
Konkurs Online na najpiękniejszą koronę z okazji Święta Trzech Króli


Regulamin:
1. Konkurs organizowany jest z okazji Święta Trzech Króli
2. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników oraz ukazanie piękna tradycji święta Trzech Króli 
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
4. Konkurs kierowany jest do mieszkańców, jak również osób spoza Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Nagrody przyznane zostaną w kategoriach: 
- Dzieci do 6 lat
- Dzieci w wieku 7-10 lat
- Dzieci w wieku 11-14 lat 
- Młodzież od 15 r.ż. i osoby dorosłe 
6. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie – zgoda zawarta jest w metryczce poniżej.
7. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.
8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną koronę
9. 1-3 fotografii należy wysłać na adres mailowy promocja@mok.miasteczko-slaskie.p z tytułem „Korona na Orszak Trzech Króli” 
10. Złożone i nadesłane prace koniecznie muszą posiadać dołączoną metryczkę z danymi: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu, nazwa przedszkola lub szkoły. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji projektu.
11. Prace bez dołączonej metryczki nie będą brane pod uwagę. Prace bez podpisanej na metryczne zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody rodzica/opiekuna na udział nieletniego w konkursie  nie będą brane pod uwagę.
12. Prace oceni powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
13. W skład jury wchodzą 3 osoby. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
14. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.
15. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych prac.
16. Prace przyjmowane są do 31 grudnia 2022 roku do godziny 15.00
17. Ogłoszenie wyników odbędzie się 5 stycznia 2021 na Facebook’owym profilu Miejskiego Ośrodka Kultury
18. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody podczas Orszaku Trzech Króli w dniu 06 stycznia 2023 około godziny 12.30 w Parku Rubina lub w Miejskim Ośrodku Kultury  w ustalonym indywidualnie terminie.
19. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.
20. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70, 604 200 739).
21. Wzięcie udziału w Konkursie na najładniejsze przebranie królewskie”Korona na Orszak Trzech Króli” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

KORONA NA ORSZAK TRZECH KRÓLI - METRYCZKA