Facebook

Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu "Rogol św. Jerzego"

4 marca 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu "Rogol św. Jerzego"
grafika do wpisu: Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu "Rogol św. Jerzego"

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, Społeczna Rada Osiedla

Przedmiot konkursu:

Konkurs piekarniczy na najsmaczniejszy i najbardziej oryginalny pomysł wypieku rogala

Regulamin:

1. Konkurs organizowany jest z okazji rocznicy nadania Miasteczku Śląskiemu praw miejskich

2. Konkurs ma na celu pobudzenie kreatywności uczestników na wypiek rogala, który odnosić się będzie do tradycji bądź nawiązywać do charakterystycznego elementu krajobrazu Miasteczka Śląskiego

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich amatorów wypieków Gminy Miasteczko Śląskie.

5. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną za pierwsze trzy miejsca

6. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.

8. Każdy uczestnik musi złożyć do konkursu minimum 5-10 rogali

9. Rogale muszą być wypieczone z ciasta półfrancuskiego drożdżowego – typowego dla ich wypieku. Natomiast kształt, wielkość oraz nadzienie pozostają w inwencji twórczej uczestnika. Im bardziej różnorodne i oryginalne tym lepiej.

10. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę nie tylko smak, ale także wizualne podanie oraz pomysł.

10. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w terminie do 31 marca kartę zgłoszenia, która znajduje się poniżej. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

11. Po zadeklarowaniu swojego uczestnictwa, świeżo wypieczone rogale należy dostarczyć w dniu 17 kwietnia 2021 w godzinach 16.00-17.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

12. Zwycięski rogal będzie wypiekany przez lokalną piekarnię podczas wszystkich większych uroczystości naszej Gminy

13. W skład jury wchodzą 5 osób. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

14. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych rogali.

15. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych rogali.

16. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku do godziny 15.00

17. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 kwietnia 2021 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim

18. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody indywidualnie w Miejskim Ośrodku Kultury w ustalonym terminie

19. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70).

20. Wzięcie udziału w Konkursie piekarniczym „Rogol Św. Jerzego” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

21. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do ustalenia formuły oceny rogali w zależności od obowiązujących obostrzeń i zaleceń epidemiologicznych oraz do odwołania wydarzenia na każdym jego etapie.

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu „Rogol Św. Jerzego”

Imię

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

Adres zamieszkania/ korespondencyjny

ul. nr

kod pocztowy: - Miasto:

Numer telefonu

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24;

2. naszym inspektorem ochrony danych jest Specjalista ds. administracji i kadr i można skontaktować się z nim przez email administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl;

3. celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie;

5. odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy MOK-u;

6. Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie na czas przeprowadzenia konkursu;

7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Data i podpis:

…………………………………………………………………….

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu „ Rogol Św. Jerzegooraz promocji projektu na wszystkich polach eksploatacji.

Data i odpis:

……………………………………………………………………….