Facebook

Projekt UE

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim”.

Przedmiotem projektu jest docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, a także wykonanie klimatyzacji.

Prace przyczynią się do podniesienia komfortu użytkowania obiektu oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości powietrza.

Wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 266 963,90 zł, a wkład Unii Europejskiej w to zadanie 749 580,45 zł.

Realizacja projektu potrwa do marca 2021 r.